Record details

Title
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
Author
    Cílek, Václav
    Melichárková, Eva
    Melka, Karel
    Sýkorová, Ivana
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 183-186
Year
    2000
Notes
    Projekt: GA205/98/1551, GA ČR
    Překlad názvu: The sedimentary intercalations in the superficial volcanics of the Středohoří Complex and their influence on slope stability
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Sediments
    Smectite
    tertiary volcanism
Keyword
    Čeřeniště
    Komplexu
    Okolí
    Povrchového
    Sedimentární
    Stabilitu
    Středohorského
    Svahů
    Vliv
    Vložky
    Vulkanismu
Abstract (in czech)
   Mohutné sesuvné území v Čeřeništi je silně ovlivňováno jílovými proplástky mezi jednotlivými lávovými proudy.
Abstract (in english)
   The large, roughly triangular, 1 km long and 800 m wide landslide of Čeřeniště in Rytina valley in the central part of České středohoří Mts. represents deep seated, probably 150 to 200 m thick area formed by rock debris. The detailed geological research was carried in the area to distinguish the role of several few metres thick sedimentary intercalations.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012