Record details

Title
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance
Other titles
    Neogene and Pleistocene deposits in the area Brno Švédské šance
Author
    Demek, Jaromír
    Kirchner, Karel
    Mackovčin, Peter
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. XV, č. 1
Pages
    5
Year
    2008
Thesaurus term
    Lower Badenian- Pleistocene- coarse grained deltas- fluvial deposits
Keyword
    Brno-
    Neogenních
    Oblasti
    Pleistocénních
    Sedimentárně-petrografické
    Sedimentů
    Studium
    šance
    Švédské
Abstract (in czech)
   Významné rozdíly v provenienci neogenních sedimentů (brněnské písky - spodní baden) a plestocenních fluviálních sedimentů byly zjištěny v rámci odkryvů na lokalitě Brno - Švédské šance.
Abstract (in english)
   Excavations on the building site situated in the SE part of the city of Brno exposed Jurassic, Neogene and Quaternary deposits. The sedimentary petrographic analysis of deposits and geomorphic study has shown variations in the source area of Neogene marine deposits and terrestrial fluvial sedimentation during the Pleistocene. The uppermost terrestrial fluvial sediments are interpreted as terrace sediments of the Svitava River. The fluviatile sands and gravels reveal braided fluvial style acting in periglacial conditions of the Lower Pleistocene.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012