Record details

Title
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
Statement of responsibility
    Slavomír Nehyba, Karel Kirchner, Peter Mackovčin, Jaromír Demek
Other titles
    Neogene and Pleistocene deposits in the area Brno-Švédské šance
Author
    Demek, Jaromír, 1930-
    Kirchner, Karel, 1951-
    Mackovčin, Peter
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 31-35
Year
    2008
Notes
    2 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza petrografická
    analýza valounová
    baden
    balvan
    granulometrie
    jíl
    jura
    miocén
    oblast snosová
    paleoprostředí
    písek
    pleistocén
    sedimentace deltová
    sedimentace fluviální
    štěrk
    terasa říční
    těžké minerály
    vápenec
    zvrstvení šikmé
Geographical name
    Brno (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    24-43
    Brno-Švédské
    Neogenních
    Oblasti
    Pleistocenních
    Sedimentárně-petrografické
    Sedimentů
    Studium
    šance
    Šlapanice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012