Record details

Title
    Sediment dispersal and provenance in the Silesian, Dukla and Magura flysch nappes (Outer Carpathians, Poland)
Statement of responsibility
    Wilfried Winkler, Andrzej Slaczka
Author
    Ślączka, Andrzej
    Winkler, Wilfried
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologische Rundschau
Vol./nr.
    Vol. 81, no. 2
Pages
    s. 371-382
Year
    1992
Notes
    3 obr.,3 tab.,2 diagr.,27 bibl.
    res. něm., franc., rus.
    Zkr. název ser.: Geol. Rdsch.
Subject group
    analýza tektonická
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kontinentální drift
    magurská skupina
    sedimentologie
    těžké minerály
Geographical name
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
    Polsko
Keyword
    Carpathians
    Dispersal
    Dukla
    Flysch
    Magura
    Nappes
    Outer
    Poland
    Provenance
    Sediment
    Silesian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012