Record details

Title
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
Statement of responsibility
    Juraj Janočko
Other titles
    Sedimentation environment of the Varhaňovce gravels in the northern part of the Košická kotlina basin (Eastern Slovakia)
Author
    Janočko, Juraj
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 6
Pages
    s. 530-546
Year
    1990
Notes
    4 obr., 5 fot., 3 tab.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    baden
    facie
    košická kotlina
    neogén
    psefity
    sedimentace deltová
    sedimentologie
    štěrk
    východoslovenská pánev
Geographical name
    Beniakovce
    Chrastné
    ČSFR-Slovensko
    Královce
    Ortáše
Keyword
    Bádenu
    časti
    Detritov
    Hrubých
    Košickej
    Kotliny
    Prostredie
    Sedimentačné
    Severnej
    Vrchného
Abstract (in czech)
   Sedimentologické studium povrchových odkryvů varhaňovských štěrků v severní části Košické kotliny blíže určilo původní sedimentační prostředí. Je to prostředí kuželové delty, z kterého se vyčlenily sedimenty akumulační plošiny, čela delty, prodelty a jezera. Vývoj celého depozičního systému indikuje progradaci delty směrem dovnitř pánve. Postavení jednotlivých facií a faciálních souborů vedle sebe na výchozech v Král'ovcích-1 a Beniakovcích-1, ukazuje na postsedimentární tektoniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012