Record details

Title
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha)
Statement of responsibility
    Jiří Žítt, Čestmír Nekovařík, Lenka Hradecká, Bořivoj Záruba
Other titles
    Sedimentation and faunal taphocoenoses in the late Cenomanian-early Turonian sequences near Brandýs nad Labem (Bohemian Cretaceous Basin)
Author
    Hradecká, Lenka
    Nekovařík, Čestmír
    Záruba, Bořivoj
    Žítt, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 114-115
Year
    1998
Notes
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    Bivalvia
    cenoman
    cyklus sedimentační
    česká křídová pánev
    Foraminifera
    jizerský faciální vývoj
    konglomerát
    křída-svrchní
    sedimentace bioklastická
    sedimentace přílivová
    sedimenty fosfátové
    tafonomie
    turon
Geographical name
    Brandýs nad Labem (Praha-východ)
    ČR-Čechy
Keyword
    12-24
    Brandýsa
    Cenomanu
    česká
    Faunistické
    Křídová
    Labem
    Okolí
    Pánev
    Praha
    Sedimentace
    Spodním
    Svrchním
    Tafocenózy
    Turonu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012