Record details

Title
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
Statement of responsibility
    Stanislav Opluštil
Other titles
    Sedimentation and paleogeography of the Radnice Member (Duckmantian/Bolsovian) in the Kladno partof the Kladno-Rakovník Basin
Author
    Opluštil, Stanislav, 1962-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Vol./nr.
    Č. 102
Pages
    s. 1-83, 16 l. příl.
Year
    2003
Notes
    40 obr. v textu, 11 obr. a 10 pl. v příl.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 78-83
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. Západočes. Muz. (Plzeň), Přír.
Classfication no.
    551.7
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    eroze
    jílovec
    karbon-svrchní
    kladensko-rakovnická pánev
    koluvium
    litofacie
    mapa izopachová
    mapa paleogeografická
    paleolimnologie
    paleoreliéf
    pánev sedimentační
    říční síť
    sedimentace deltová
    sedimentace fluviální
    sedimentace lakustrinní
    sedimenty klastické
    subsidence
    uhelná sloj
    uhlí
    vulkanismus
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    části
    Duckmant/bolsov
    Kladenské
    Kladensko-rakovnické
    Paleogeografie
    Pánve
    Radnických
    Sedimentace
    Vrstev
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012