Record details

Title
    Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice
Statement of responsibility
    Slavomír Nehyba
Other titles
    6. konference o vltavínech (Variant.)
    Sedimentation of Moldavite-Bearing Sediments in Dalešice-Slavětice Area
Author
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
Vol./nr.
    Roč. 18
Pages
    s. 137-145
Year
    1992
Notes
    1 obr.,5 tab.,7 diagr.,15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. (Třebíč)
Subject group
    analýza hornin
    moravské moldanubikum
    sedimentace fluviální
    sedimenty jezerní
    terciér
    textury
    zirkon
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Dalešice
    Slavětice
Keyword
    Dalešice-Slavětice
    Prostoru
    Sedimentace
    Sedimentů
    Vltavínových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012