Record details

Title
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
Author
    Čurda, Jan
    Gilíková, Helena
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
Pages
    2
Keyword
    Badenu
    Brány
    Klastických
    Moravské
    Sedimentologické
    Sedimentů
    Spodního
    Studium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014