Record details

Title
    Sedimentologické zhodnotenie mladšieho paleozoika Zemplínskych vrchov
Statement of responsibility
    Karol Együd
Other titles
    Sedimentology of upper paleozoic strata in the Zemplínske vrchy Mts. (SE Slovakia)
Author
    Együd, Karol
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 5
Pages
    s. 385-401
Year
    1982
Notes
    9 obr., 1 tab., 1 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    551
Keyword
    Mladšieho
    Paleozoika
    Sedimentologické
    Vrchov
    Zemplínskych
    Zhodnotenie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 8. 2014
Import date
    12. 9. 2014