Record details

Title
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
Statement of responsibility
    Miroslav Zádrapa
Author
    Zádrapa, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 2
Pages
    s. 259-279
Year
    1989
Notes
    21 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta
Classfication no.
    553.9
Subject category
    čelní hlubina
    geologie ložisek živic a zemních plynů
    klastické horniny
    paleogén
    sedimentologie, litologie
Keyword
    Autochtonního
    Bazálního
    Charakteru
    Geneze
    Klastického
    Komplexu
    Naleziště
    Okolí
    Paleogénu
    Poznání
    Příspěvek
    Sedimentologický
    Uhřice-západ
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012