Record details

Title
    Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1
Statement of responsibility
    Lubomír Maštera
Other titles
    Sedimentological and litological evaluation of the Olomouc-1 borehole
Author
    Maštera, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 47, č. 1
Pages
    s. 41-49
Year
    1998
Notes
    4 obr., 1 tab., 12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    analýza valounová
    facie
    karbon
    konglomerát
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    pískovce
    profil vrtný
    turbidit
    visé
    zvrstvení rytmické
Geographical name
    ČR-Morava
    Olomouc
Keyword
    Olomouc-1
    Sedimentologicko-litologické
    Vrtu
    Zhodnocení
Abstract (in english)
   Petrofacial analysis of greywackes from the borehole drilled through the viseán flysch sequence has proved the presence of two sections which reflect two geotectonically different sources of the sand detritus. The petrographic composition of conglomerates does not confirm such difference. The borehole profile represents a pattern of turbidite system filling the remnant basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012