Record details

Title
    Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasty (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian) Limestones of the Koněprusy area (Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Vladimír Havlíček, Zdeněk Kukal
Other titles
    Sedimentologie, bentická společenstva a ramenonožci suchomastských a akantopygových vápenců (dalej-eifel) koněpruské oblasti
Author
    Havlíček, Vladimír
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Paleontologie
Vol./nr.
    Roč. 31
Pages
    s. 105-205
Year
    1990
Notes
    32 obr.,24 pl.,3 s.bibl. + 24
    res.čes.,rus.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Paleont.
Subject group
    Barrandien
    biocenóza
    Brachiopoda
    devon
    nový taxon
    popis taxonů
    sedimentologie
    sedimenty karbonátové
    textury sedimentů
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Koněprusy
    Suchomasty
Keyword
    Acanthopyge
    Area
    Benthic
    Brachiopods
    Communities
    Czechoslovakia
    Dalejan
    Eifelian
    Koněprusy
    Limestones
    Sedimentology
    Suchomasty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012