Record details

Title
    Sedimentology and brachiopods of the Lower Jurassic Lúty Potok Limestone (Slovakia, West-Carpathian Klippen Belt)
Author
    Aubrecht, R.
    Mišík, M.
    Siblík, Miloš
    Sýkora, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 1
Pages
    s. 41-51
Year
    1995
Keyword
    Belt
    Brachiopods
    Jurassic
    Klippen
    Limestone
    Lower
    Lúty
    Potok
    Sedimentology
    Slovakia
    West-Carpathian
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012