Record details

Title
    Sedimentology and brachiopods of the Lower Jurassic Lúty Potok Limestone (Slovakia, West-Carpathian Klippen Belt)
Statement of responsibility
    Milan Mišík, Milan Sýkora, Miloš Siblík, Roman Aubrecht
Author
    Aubrecht, Roman
    Mišík, Milan
    Siblík, Miloš
    Sýkora, Milan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 46, no. 1
Pages
    p. 41-51
Year
    1995
Notes
    2 obr., 4 pl., 11 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    Ammonoidea
    Brachiopoda
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    fosílie
    jura
    profil geologický
    sedimenty karbonátové
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Belt
    Brachiopods
    Jurassic
    Klippen
    Limestone
    Lower
    Lúty
    Potok
    Sedimentology
    Slovakia
    West-Carpathian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012