Record details

Title
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
Statement of responsibility
    Dušan Hovorka, Peter Ivan, Rudolf Mock, Ladislav Rozložník, Ján Spišiak
Other titles
    Sediments of Gossau type near the Dobšiná Ice Cave: ideas for their non-traditional interpretation
Author
    Hovorka, Dušan
    Ivan, Peter
    Mock, Rudolf
    Rozložník, Ladislav
    Spišiak, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 6
Pages
    s. 519-525
Year
    1990
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    biostratigrafie
    jeskyně
    litologie
    mesozoikum
    sedimentologie
    sedimenty gosauského typu
    sedimenty mořské
    Slovenský ráj
    tektonika
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Dobšinská Ladová Jaskyňa
Keyword
    Dobšinskej
    Gosauského
    Interpretáciu
    Jaskyni
    Ladovej
    Námety
    Netradičnú
    Pri
    Sedimenty
    Typu
Abstract (in czech)
   Na základě studia valounů z konglomerátů pestrého souvrství gosauského typu v širším okolí Dobšinské L'adové Jeskyně byly vyčleněny 2 typy polymiktních konglomerátů. Pro 1. typ je charakteristická převaha triasových karbonátů, pro 2.typ převaha serpentinizovaných ultrabazitů nad různými typy gaber, bazických i acidních vulkanitů a radiolaritů. Zdrojem valounů tohoto typu bylo území se složitým geologickým a tektonickým vývojem se zbytky rozsáhlé formace vystupující z podloží mesozoika. Stále více argumentů podporuje názor, že příkrovy silicika pocházejí z laramského období, resp. se v tomto období formovaly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012