Record details

Title
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Pavla Petrová, Rostislav Brzobohatý, Šárka Hladilová, Radek Mikuláš
Other titles
    Karpatian and Lower Badenian sediments on Kopečná Street in Brno
Author
    Brzobohatý, Rostislav, 1938-
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Hladilová, Šárka, 1953-
    Mikuláš, Radek, 1964-
    Petrová, Pavla, 1972-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 20-24
Year
    2005
Notes
    1 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    baden
    Foraminifera
    jíl
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    Mollusca
    odkryv umělý
    paleobathymetrie
    paleoekologie
    Pisces
    písek
    redepozice
    sesuv
    vrtavé organismy
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
Keyword
    24-34
    Badenu
    Brně
    Ivančice
    Karpatu
    Kopečná
    Sedimenty
    Spodního
    Ulici
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012