Record details

Title
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
Author
    Brzobohatý, R.
    Bubík, M.
    Hladilová, Š.
    Mikuláš, Radek
    Petrová, P.
Editor
    Losos, Z.
    Slobodník, M.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 12 /2004/, -
Pages
    s. 20-24
Year
    2005
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN. Součástí názvu je běžný rok.
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Karpatian and Lower Badenian sediments on Kopečná Street in Brno
    Rozsah: 5 s.
Subject category
    Foraminifera
    Karpatian
    Miocene
Keyword
    Badenu
    Brně
    Karpatu
    Kopečná
    Sedimenty
    Spodního
    Ulici
Abstract (in czech)
   V centru Brna byl mikropaleontologicky doložen karpat ve facii šedých jílů a v zajímavých paleoekologických souvislostech.
Abstract (in english)
   Occassional eccavations in the cetre of Brno enabled to study the Karpatin sediments (grey clays) with the interesting paleoecologic context.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012