Record details

Title
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Pavla Petrová, Michal Vachek
Other titles
    Miocene and Quarternary [i.e. Quaternary] sediments excavated in the gravel pit near Sudoměřice Village
Author
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Petrová, Pavla, 1972-
    Vachek, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 25-29
Year
    2005
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    flyš
    Foraminifera
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    miocén
    Mollusca
    Ostracoda
    profil odkryvu
    provenience
    sedimentologie
    soliflukce
    vídeňská pánev
Geographical name
    ČR-Morava
    Sudoměřice (Hodonín, Hodonín)
Keyword
    34-22
    Hodonín
    Kvartéru
    Miocénu
    Odkryté
    Sedimenty
    Sudoměřic
    Zemníku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012