Record details

Title
    Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty
Author
    Kožušníková, Alena
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
Pages
    s. 21-26
Keyword
    Hlediska
    Hmoty
    Mikrotextury
    Podílem
    Různým
    Sedimenty
    Složení
    Uhelné
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012