Record details

Title
    Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí)
Statement of responsibility
    Martin Brzák, Slavomír Nehyba
Other titles
    Lower Badenian deposits at Hostim: geomorhological interpretation of known results
Author
    Brzák, Martin
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 54-58
Year
    2000
Notes
    3 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    baden
    eluvium
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    litologie
    měření geoelektrické
    metoda radarová
    miocén
    morfostruktura
    předhlubeň
    říční síť
Geographical name
    ČR-Morava
    Hostim (Znojmo)
Keyword
    23-44
    33-22
    Badenu
    Budějovice
    Dosavadních
    Dyjí
    Geomorfologická
    Hostimi
    Interpretace
    Moravské
    Sedimenty
    Spodního
    Vranov
    Zjištění
Abstract (in english)
   Application of geophysical methods helps to recognise an asymmetrical tectonic depression below the occurrence of Lower Badenian deposits in the surroundings of Hostim. The depression filled dominantly by mottled clays is more than 60 m deep. The basal part of its fill is product of deep tropical weathering (in situ position). The upper part of the clays was redeposited in terrestrial (fluvial) conditions. Lower Badenian sands and gravel (clastic coast deposits, relative sea-level rise) form the topmost part of the profile. Morphostructural analysis discovered system of fault-line valleys or fault-angle valley, in the northern surroundings of the locality. Some features of the Nedveka river valley can reflect its epigenetic development
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012