Record details

Title
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
Author
    Diedrich, Cajus G.
    Žák, Karel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
Pages
    s. 26-31
Notes
    Překlad názvu: Sediments filling karst cavities in the Plešivec Quarry - preliminary research report
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bohemian Karst
    Miocene
    Pleistocene
Keyword
    Dutin
    Krasových
    Lomu
    Měňan
    Plešivec
    Předběžná
    Sedimenty
    Výplní
    Výzkumu
    Zpráva
Abstract (in czech)
   V sedimentech vyplňujících krasové dutiny v lomu Plešivec u Měňan byla nalezena obratlovčí fauna spodního Pleistocénu a Miocénu. Tato předběžná zpráva shrnuje základní údaje o studovaných výplních.
Abstract (in english)
   In sediments filling karst cavities in the Plešivec Quarry near Měňany (Bohemian Karst) vertebrate fauna of Lower Pleistocene and Miocene age was found. This preliminary report contains basic facts about the studied karst fillings.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012