Record details

Title
    Sedymentacja ewaporatów badeńskich w zbiorniku przedkarpackim
Statement of responsibility
    Tadeusz Marek Peryt
Other titles
    Deposition of Middle Miocene Badenian evaporites in the Carpathian Foredeep Basin
Author
    Peryt, Tadeusz Marek
Language
    polsky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 5
Pages
    s. 438-444
Year
    2006
Notes
    4 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 442-444
    il.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    baden
    evapority
    facie
    geneze ložiska
    karpatská neogenní předhlubeň
    korelace stratigrafická
    ložisko sádrovce
    miocén-střední
    pánev okrajová
    pánev sedimentační
    redepozice
    sůl kamenná
Geographical name
    Kobeřice (Opava, Kravaře)
    Morava (Česko)
    Polsko
    Ukrajina
Keyword
    Badeńskich
    Ewaporatów
    Przedkarpackim
    Sedymentacja
    Zbiorniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012