Record details

Title
    Seestadter Korridor (EK) - Gründung und Konsolidierung des geschütteten Bodenkörpers unter wechselhaften Stabilitätsbedingungen in Abbauräumen des Tagebaus Jan Šverma und des Grosstagebaus der Tschechoslowakischen Armee - 1. Teil
Other titles
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část