Record details

Title
    Seismic Triggering of Large Prehistoric Rockslides: Pro and Con Case Studies
Author
    Strom, A.
    Štěpančíková, Petra
Conference
    Satellite symposium of the First Landslide Forum (11.11.2008-15.11.2008 : Tokyo, Japonsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings of the International Conference on Management of Landslide Hazard in the Asia-Pacific Region
Pages
    S. 202-211
Notes
    Překlad názvu: Seismická příčina velkých prehistorických svahových deformací: pro a proti studie
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    earthquake
    erosion
    rockslide
Keyword
    Case
    Con
    Large
    Prehistoric
    Rockslides
    Seismic
    Studies
    Triggering
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá příklady velkých prehistorických skalních sesuvů vyvolaných pravděpodobně zemětřeseními.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012