Record details

Title
    Seismic anisotropy beneath the Northern Apennines (Italy): Mantle flow or lithosphere fabric?
Author
    Babuška, Vladislav
    Baccheschi, P.
    Levin, V.
    Margheriti, L.
    Park, J.
    Piccinini, D.
    Plomerová, Jaroslava
    Pondrelli, S.
    Salimbeni, S.
    Vecsey, Luděk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Earth and Planetary Science Letters
Vol./nr.
    Roč. 247, 1/2
Pages
    s. 157-170
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3012405, GA AV ČR3cav_un_auth*0000913
    Překlad názvu: Seismická anisotropie pod Severními Apeninami (Itálie): Tok v plášťi nebo struktura litosféry?
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    continental dynamics
    Northern Apennines
    seismic anisotropy
Keyword
    Anisotropy
    Apennines
    Beneath
    Fabric
    Flow
    Italy
    Lithosphere
    Mantle
    Northern
    Seismic
Abstract (in czech)
   Štěpení střižných vln zaregistrovaných 10 mobilními seismickými stanicemi během prvního roku experimentu RETRAT, v kombinaci se širokopásmovými daty Italské národní sítě, je analyzováno pro studium seismické anisotropie ve svrchním plášti pod Severními Apeninami.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013