Record details

Title
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
Statement of responsibility
    T. Baldrian, E. Gruszczyk, J. Berka, P. Zych, Z. Trzesniowski, J. Ondrak, P. Kostelnicek
Author
    Baldrián, Tomáš
    Berka, Jiří
    Gruszczyk, Edward
    Kostelníček, Petr
    Ondrák, J.
    Trzesniowski, Zygmunt
    Zych, P.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots
Pages
    s. 59
Notes
    1 CD
    V příloze CD celého sborníku
Classfication no.
    550.8
    553.9
Conspectus category
    553
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie hlubinná
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    měření seizmické
    model trojrozměrný
    pole ropo-plynové
    průzkum ložiska
    příkrov
    terciér
Geographical name
    Dambořice (Hodonín, Kyjov)
    Morava (Česko)
    Polsko
    Uhřice (Hodonín, Kyjov)
    Žarošice (Hodonín, Kyjov)
Keyword
    Below
    Carpathians
    Czech
    Exploration
    Flysch
    Nappes
    Polish
    Seismic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012