Record details

Title
    Seismic moment tensor resolution on a local scale: simulated rockburst and mine-induced seismic events in the Kopanang gold mine, South Africa
Author
    Milev, A.
    Šílený, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Pure and Applied Geophysics
Vol./nr.
    Roč. 163, č. 8
Pages
    s. 1495-1513
Year
    2006
Notes
    Projekt: GAP 530, MSHC, ZA
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Překlad názvu: Seismický momentový tenzor z lokálních dat: umělý důlní otřes a indukované seismické jevy ve zlatém dole Kopanang, jižní Afrika
    Rozsah: 19 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    isotropic and deviatoric components
    mechanism
    mine-induced seismic events
Keyword
    Africa
    Events
    Gold
    Kopanang
    Local
    Mine
    Mine-induced
    Moment
    Resolution
    Rockburst
    Scale
    Seismic
    Simulated
    South
    Tensor
Abstract (in czech)
   Seismická data obsahují informaci jak o vlastnostech zdroje, tak i prostředí, kterým vlny prošly. To v praxi většinou není známo do velkých detailů a geologické struktury se popisují pomocí značně zjednodušených modelů. Studovali jsme, jakým způsobem toto zjednodušení zkreslí momentový tenzor určený inverzí seismogramů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013