Record details

Title
    Seismic phenomena induced by mining
Statement of responsibility
    Vladimír Rudajev, Karel Malinský, Jiří Buben, Bohuslav Růžek, Jaroslav Vydra
Author
    Buben, Jiří
    Malinský, Karel
    Rudajev, Vladimír
    Růžek, Bohuslav
    Vydra, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    No. 2(99)
Pages
    p. 79-91
Year
    1996
Notes
    3 obr., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    interpretace
    kladensko-rakovnická pánev
    měření seizmické
    seizmicita
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    zemětřesení indukované
    zpracování dat
Geographical name
    ČR-Čechy
    Vinařice (Kladno)
Keyword
    Induced
    Mining
    Phenomena
    Seismic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012