Record details

Title
    Seismic profiles for attenuation acceleration measurement
Statement of responsibility
    Vladimír Rudajev and Jiří Buben
Author
    Buben, Jiří
    Rudajev, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Vol. 1, no. 4
Pages
    p. 109-118
Year
    136
Notes
    1 obr., 2 diagr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geodyn. geomater.
Classfication no.
    504.5
    550.3
    550.8
    622.33
Conspectus category
    504
    55
    550
Subject group
    akcelerogram
    Český masiv
    geologie regionální
    měření seizmické
    profil seizmický
    riziko seizmické
    rychlost elastických vln
    seizmologie
    vídeňská pánev
    zemětřesení indukované
    zpracování dat
Geographical name
    Česko
    Německo
    Polsko
    Rakousko
Keyword
    Acceleration
    Attenuation
    Measurement
    Profiles
    Seismic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012