Record details

Title
    Seismic source mechanism inversion from a linear array of receivers reveals non-double-couple seismic events induced by hydraulic fracturing in sedimentary formation
Author
    Eisner, L.
    Jechumtálová, Zuzana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 460, č. 1-4
Pages
    s. 124-133
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Projekt: KJB300120504, GA AV ČR3cav_un_auth*0000916
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Inverze seismického zdrojového mechanizmu z lineární řady přijímačů odhaluje nestřižné seismické jevy vyvolané hydraulickým rozrušováním sedimentárních souvrství
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    hydraulic fracturing
    seismic events
    source mechanism
Keyword
    Array
    Events
    Formation
    Fracturing
    Hydraulic
    Induced
    Inversion
    Linear
    Mechanism
    Non-double-couple
    Receivers
    Reveals
    Sedimentary
    Seismic
    Source
Abstract (in czech)
   Vyvinuli jsme novou metodu inverze zdrojových mechanismů pro seismické jevy pozorované lineární řadou přijímačů. Tuto metodu jsme otestovali na syntetických datech a pak použili na seismická data získaná během hydraulického rozrušování sedimentárních souvrství. Ukázali jsme, že je-li jev představující otevírání trhliny zaznamenaný vertikální řadou přijímačů, může být stejně dobře interpretován jako čistě střižný skluz, což naznačuje, že i dobře odpovídající střižný mechanismus získaný ze seismogramů zaznamenaných podél vertikálního vrtu může poskytovat zavádějící informaci.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013