Record details

Title
    Seismic source self organizing
Statement of responsibility
    Vladimir Aksenov, Jan Kozák, Vladimír Rudajev, Jan Vilhelm, Tomáš Lokajíček
Other titles
    International Symposium Mining Induced Seismicity, Liblice, September 14-18, 1992: Part II (Variant.)
Author
    Aksenov, Vladimir
    Kozák, Jan
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 3(89)
Pages
    p. 89-110
Year
    1992
Notes
    11 obr., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. A.
Subject group
    fyzikální základy
    konference
    seizmický signál
    seizmika
Subject category
    sympozia
Keyword
    Organizing
    Seismic
    Self
    Source
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012