Record details

Title
    Seismically active fracture zones in the continental wedge above the Andean subduction zone in the Arica Elbow region
Author
    Hanuš, Václav
    Slancová, Alice
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Global Tectonics and Metallogeny
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 1-4
Pages
    s. 39-57
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/95/0264, GA ČR3cav_un_auth*0007573
    Projekt: IAA3012805, GA AV ČR3cav_un_auth*0013044
    Projekt: IGCP project No. 345, UNESCO, V, FR
    Překlad názvu: Seismicky aktivní zlomové zóny v kontinentálním klíně nad Andskou subdukční zónou v oblasti Arica Elbow
    Rozsah: 19 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    continental lithosphere
    seismically active zones
    Wadati-Benioff zone
Keyword
    Above
    Active
    Andean
    Arica
    Continental
    Elbow
    Fracture
    Region
    Seismically
    Subduction
    Wedge
    Zone
    Zones
Abstract (in czech)
   Na základě rozložení ohnisek zemětřesení bylo vymezeno jedenáct seismicky aktivních zón nad Wadati-Benioffovou zónou v oblasti Arica Elbow. Byla určena poloha, šířka, mocnost, úklon a maximální hloubka jednotlivých zón doplněná tektonickou a geologickou evidencí.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013