Record details

Title
    Seismicita frenštátské oblasti
Author
    Kaláb, Zdeněk
Conference
    Inženýrská seismologie (10.05.1994 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
Pages
    s. 192-198
Notes
    Projekt: GA105/93/2409, GA ČR
Keyword
    Frenštátské
    Oblasti
    Seismicita
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012