Record details

Title
    Seismicity pattern: an indicator of source region of volcanism at convergent plate margins
Author
    Hanuš, Václav
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Physics of the Earth and Planetary Interiors
Vol./nr.
    Roč. 141, č. 4
Pages
    s. 303-326
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3012002, GA AV ČR3cav_un_auth*0013025
    Projekt: IAA3012303, GA AV ČR3cav_un_auth*0000909
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Rozložení seismické aktivity: indikátor zdrojových oblastí magmatu na konvergentních okrajích litosférických desek
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    aseismic gap
    seismicity pattern
    volcanism
Keyword
    Convergent
    Indicator
    Margins
    Pattern
    Plate
    Region
    Seismicity
    Source
    Volcanism
Abstract (in czech)
   Cílem studie je přispět k řešení problému lokalizace zdrojových oblastí magmatu alkalicko-vápenatého vulkanismu, souvisejícího prostorově i geneticky s procesem subdukce. V tomto kontextu bylo vymezeno několik specifických rysů rozložení seismické aktivity
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013