Record details

Title
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
Author
    Hanuš, Václav
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Conference
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti (06.10.2008-08.10.2008 : Sedmihorky, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník Muzea Českého ráje. Acta musei Turnoviensis. 3
Pages
    S. 61-62
Notes
    Překlad názvu: Seismicity pattern beneath active volcanoes at convergent plate margins as an indicator of their volcanic plumbing system
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    active volcanoes
    earthquakes
    seismicity pattern
Keyword
    Aktivními
    Desek
    Indikátor
    Jako
    Konvergentních
    Litosférických
    Magmatu
    Okrajů
    Režim
    Seismický
    Vulkány
    Výstupu
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013