Record details

Title
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - New records on the period 2004-2005
Other titles
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - New records on the period 2004-2005
Author
    Havíř, Josef
    Pazdírková, Jana
    Sýkorová, Zdeňka
    Špaček, Petr
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Roč. 20
Pages
    2
Year
    2006
Keyword
    2004-2005
    Activity
    Bohemian
    Massif
    NE
    New
    Period
    Records
    Seismo-tectonic
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012