Record details

Title
    Seismologická pozorování v průběhu experimentu CELEBRATION 2000 a jejich předběžné vyhodnocení
Author
    Holub, Karel
    Rušajová, Jana
Conference
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice (16.04.2002-17.04.2002 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
Pages
    s. 92-104
Notes
    Překlad názvu: Seismological observations during the experiment CELEBRATION 2000 and their preliminary evaluation
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    CELEBRATION 2000
    seismological observation
Keyword
    2000
    CELEBRATION
    Experimentu
    Pozorování
    Průběhu
    Předběžné
    Seismologická
    Vyhodnocení
Abstract (in czech)
   Některé z explozí prováděných v průběhu seismického experimentu CELEBRATION 2000 byly také zaznamenány na seismologických stanicích rozmístěných na moravském území. Na základě interpretace seismogramů stanic OKC, MORC, VRAC a stanic seismického polygonu na Frenštátsku byly stanoveny předběžné hodnoty zdánlivých rychlostí seismických vln Pn, Pg a Sg.
Abstract (in english)
   During seismic experiment CELEBRATION 2000 some explosions were also recorded at the seismological stations situated on the Moravian territory. Based on readings of stations OKC, MORC, VRAC and seismological polygon near Frenštát p. Radh., an attempt to determine velocities of the seismic waves propagation Pn, Pg and Sg was realized.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012