Record details

Title
    Seismotectonic analysis of the seismological measurements in the Kraslice network
Statement of responsibility
    Vladimír Nehybka, Zuzana Skácelová
Author
    Nehybka, Vladimír
    Skácelová, Zuzana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 70, no. 2
Pages
    p. 97-100
Year
    1995
Notes
    4 obr., 7 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    interpretace dat
    krušnohorsko-durynská oblast
    měření
    seizmologie
    tektonika
    zemětřesení
Subject category
    epicentrum
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kraslice
    Luby
    Nový Kostel
    Skalná
Keyword
    Analysis
    Kraslice
    Measurements
    Network
    Seismological
    Seismotectonic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012