Record details

Title
    Seismotectonic pattern and the source region of volcanism in the central part of Sunda Arc
Author
    Hanuš, Václav
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Asian Earth Sciences
Vol./nr.
    Roč. 25, č. 4
Pages
    s. 583-600
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA3012002, GA AV ČR3cav_un_auth*0013025
    Projekt: IAA3012303, GA AV ČR3cav_un_auth*0000909
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Seismotektonický obraz a zdrojová oblast vulkanismu střední části Sundského oblouku
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    calc-alkaline volcanoes
    Sunda Arc
    Wadati-Benioff zone
Keyword
    Arc
    Central
    Pattern
    Region
    Seismotectonic
    Source
    Sunda
    Volcanism
Abstract (in czech)
   Seismotektonický obraz střední části Sundského oblouku byl studován ve vztahu k rozmístění aktivních alkalicko-vápenatých sopek a za použití globálních seismologických údajů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013