Record details

Title
    Seismotectonics of continental wedges overlying circum-Pacific subduction zones
Statement of responsibility
    Václav Hanuš, Jiří Vaněk
Other titles
    Seizmotektonika kontinentálních okrajů v nadloží cirkumpacifických subdukčních zón
Author
    Hanuš, Václav
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Vol. 37, no. 4
Pages
    s. 277-287
Year
    1992
Notes
    5 obr.,18 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    globální tektonika
    kontinentální drift
    seizmologie
    subdukce
    zemětřesení
Subject category
    circumpacifická zóna
Geographical name
    Amerika jižní
    Amerika severní
    Asie
    Japonsko
Keyword
    Circum-Pacific
    Continental
    Overlying
    Seismotectonics
    Subduction
    Wedges
    Zones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012