Record details

Title
    Seismotektonická analýza
Statement of responsibility
    Zuzana Skácelová, Josef Havíř
Other titles
    Seismotectonic analysis
Author
    Havíř, Josef, 1970-
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Source title - monograph
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
Pages
    s. 22
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    seizmologie
    zemětřesení
    zlom
Subject category
    geofyzikální stanice
    jevy mikroseizmické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kraslice (Sokolov)
    Nový Kostel (Cheb)
    Slovensko
Keyword
    Analýza
    Seismotektonická
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012