Record details

Title
    Seizmická mikroměření ve vrtech v Jevišovicích
Statement of responsibility
    Pavel Bláha, Ivan Zimandl
Author
    Bláha, Pavel
    Zimandl, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 7
Pages
    s. 212-213
Year
    1989
Notes
    3 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    550.8
Subject category
    geofyzikální metody a inženýrskogeologické průzkumy
    moldanubikum
    zpracováni a interpretace karotážních dat
Geographical name
    ČSSR-Morava
Keyword
    Jevišovicích
    Mikroměření
    Seizmická
    Vrtech
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012