Record details

Title
    Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat
Statement of responsibility
    Václav Bucha, Petr Bulant, Luděk Klimeš, Jana Konopásková, Ivan Pšenčík
Other titles
    Seismic tomography and evaluation of refractory data
Author
    Bucha, Václav
    Bulant, Petr
    Klimeš, Luděk
    Konopásková, Jana
    Pšenčík, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 2(99)
Pages
    s. 147-151
Year
    1996
Notes
    3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    důl
    měření seizmické
    modelování
    program počítačový
    programovací jazyk
    seizmická tomografie
Keyword
    Dat
    Refrakčních
    Seizmická
    Tomografie
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012