Record details

Title
    Seizmické řezy prostých okamžitých fází a kosinů okamžitých fází
Statement of responsibility
    Alojz Petrík
Author
    Petrík, Alojz
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 2
Pages
    s. 153-156
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    geofyzikální interpretace
    interpretace dat
    ropo-plynonosné struktury
    seizmika
    struktury ropo-plynonosné
Keyword
    Fází
    Kosinů
    Okamžitých
    Prostých
    řezy
    Seizmické
Abstract (in czech)
   Začátkem roku 1990 se začaly na interpretačních pracovištích objevovat první výstupy tzv. prostých okamžitých fází, určených pro průzkum na ropu a zemní plyn. Uvedená metoda je výstupem ze systému EC-SDS3-PGR na rozdíl od výstupů ze systému RDS-Geomax tzv. kosinů okamžitých fází. Rozdílnost mezi nimi spočívá ve formě prezentace dat, které předkládaný článek objasňuje. Přínos těchto výstupů by vzrostl, kdyby prosté okamžité fáze se vyhotovovaly v barevném provedení a v pozadí výstupů byly zakresleny kosiny okamžitých fází formou liniového nebo kombinací plošného zápisu s liniovým.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012