Record details

Title
    Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
    Stolárik, Martin
Conference
    Geotechnika 2006/11. : 20.09.2006-22.09.2006 : Vysoké Tatry, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geotechnika 2006. Konštrukcie, technológie, materiály a monitoring. Zborník
Pages
    s. 213-218
Notes
    Projekt: GA105/04/1424, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Seismic Effect of Traffic in Selected Structures - Examples from Measurements
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    measurements
    seismic effect of traffic
Keyword
    Dopravy
    Měření
    Objektech
    Projev
    Příklady
    Seizmický
    Vybraných
Abstract (in czech)
   Článek popisuje vliv vibrací vyvolaných dopravou na stavební objekty. Měření ze dvou objektů (historická budova a kolektor) je dokladováno.
Abstract (in english)
   Some remarks about vibrations generated by traffic and two examples (historical building, collector) from experimental measurements are presented in this contribution.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012