Record details

Title
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
Statement of responsibility
    Eva Fediuková
Other titles
    Sekaninaite - a new rock-forming mineral for Iraq
Author
    Fediuková, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 99-102
Year
    2004
Notes
    1 obr., 3 diagr., 2 tab.
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    biotit
    chemismus minerálů
    cordierit
    expedice geologická
    hořčík
    metamorfóza kontaktní
    metapelity
    ofiolity
    podmínky P-T
    rohovec kontaktní
    železo
Geographical name
    Irák
Keyword
    Horninotvorný
    Irák
    Minerál
    Nový
    Sekaninait
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012