Record details

Title
    Sekery ze železné rudy z Oderské brány
Other titles
    The axes made of iron ore from the region of Odry Gate
Author
    Grepl, Eman
    Janák, Vratislav
    Přichystal, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" (E. Kazdová, Z. Měřínský, K. Šabatová eds.)
Pages
    7
Notes
    Akce: 2004 ; Brno
Thesaurus term
    axes
    Eneolithic
    iron ores
    Lahn-Dill type
Keyword
    Brány
    Oderské
    Rudy
    Sekery
    železné
Abstract (in czech)
   Jsou popsány dvě eneolitické sekery zhotovené ze železných rud - hematitu a limonitizovaného hematitu. Jejich zdrojem byly nejspíš železné rudy typu Lahn-Dill devonského stáří, které pocházejí z blízkého šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku.
Abstract (in english)
   There are described two Eneolithic axes made of iron ores: hematite and limonitized hematite. Their sources are probably Devonian iron ore deposits of Lahn-Dill type that can be found in the near Šternberk - Horní Benešov belt, Nízký Jeseník Upland.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012