Record details

Title
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
Statement of responsibility
    Bohumila Bezvodová
Other titles
    Secondary Fe minerals in the upper and lower members of the Permo-Carboniferous of central Bohemia
Author
    Bezvodová, Bohumila
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 19-21
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    Fe (železo - 26)
    oblast středočeského permokarbonu
    oxidy
Geographical name
    Benátky nad Jizerou
    ČSFR-Čechy
    Kladno
Keyword
    Fe
    Minerály
    Permokarbonu
    Sekundární
    Spodních
    Středočeského
    Svrchních
    Vrstvách
Abstract (in czech)
   Cílem práce je mineralogické a geochemické zhodnocení sekundárních oxidů železa v prachovcích až jílovcích spodního a svrchního červeného souvrství středočeského permokarbonu. Z rozdílů v obsahu amorfních oxidů Fe a mřížkových h parametrů hematitu vyplývá, že ve svrchním souvrství je druhotné Fe velmi dobře rekrystalované, zatímco ve spodním méněů Svrchní červené souvrství sedimentovalo v sušším klimatu než spodní červené souvrství
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012