Record details

Title
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
Statement of responsibility
    Petr Pauliš
Other titles
    Secondary antimony minerals from the Vlastějovice skarn deposit in the Sázava valley, Bohemia
Author
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 162, č. 1-4
Pages
    s. 91-92
Year
    1993
Notes
    3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd.
Subject group
    minerály sekundární
    minerály supergenní
    moldanubický pluton
    oxidy
    rudy Fe
    Sb (antimon - 51)
    skarny
Subject category
    sekundární minerály
    senarmontit
    stibikonit
    supergenní minerály
Geographical name
    ČR-Čechy
    Vlastějovice
Keyword
    Antimonu
    Ložiska
    Minerály
    Posázaví
    Sekundární
    Skarnového
    Vlastějovice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012